Tłumaczenie. Oryginalny tekst w języku islandzkim ma pierwszeństwo.

Otrzymaj aż do 600 euro w wyniku opóźnienia lotu

Jeśli twój lot został opóźniony, odwołany lub przyjęcie na pokład zostało odmówione zpowodu nadrezerwacji (overbooking) w ostatnich dwóch latach, pomożemy Ci wdochodzeniu o odszkodowanie do linii lotniczej. Opóźnienie lotu musi być o co najmniej 2godziny, żeby mieć prawo do odszkodowania. Zapoznaj się z naszymi warunkami tutaj.

Polityka prywatności

Łatwo zaaplikować

Wypełnienie aplikacji o odszkodowanie zajmuje dosłownie chwile. Naciśnij na przycisk tutajponiżej aby się zalogować poprzez rafræn skilríki (elektroniczny indentyfikator) i wyślij nampodanie.

Wniosek

Polityka prywatności

Wypełnij formularz, zajmie to tylko 3 minuty.

Rozpatrzymy sprawę i wyślemy wniosek do linii lotniczej jeśli będzie do tego podstawa

Jeśli linia lotnicza wypłaci odszkodowanie, potrącimy 25% prowizji od tej kwoty za nasząusługę, plus VAT.

Twoje prawo jako pasażer

Krótko o prawie

Zgodnie z Rozporządzeniem WE 261/2004, pasażer może mieć prawo do odszkodowania wprzypadkach wymienionych tu po prawej stronie.

Pasażerowie podróżujący pomiędzy krajami w Europejskim Obszarze Gospodarczym, majązazwyczaj prawo do odszkodowania od linii lotniczej kiedy lot jest opóźniony, odwołanylub przyjęcie na pokład jest odmówione z powodu nadrezerwacji. Naszymwynagrodzeniem jest jedynie 25% rekompensaty (plus VAT), które potrafi zostaćwypłacone z kieszeni linii lotniczej, a w wyniku przegranej sprawy, nie pobierzemy żadnejopłaty.

Lot odwołany

Kiedy linie lotnicze odwołują lot, pasażerowie mają – przy spełnionych warunkach – prawodo odszkodowania zgodnie z odległością lotu, tak jak opisane jest tu po prawej stronie pod„Lot opóźniony”. Dodatkowo linia lotnicza ma obowiązek zwrócić koszty biletów lotniczychlub przewieść pasażerów do celu podróży innymi sposobami, załatwić posiłki oraz napoje,nocleg hotelowy jeśli jest tego konieczność oraz transport pomiędzy lotniskiem a hotelem.

Nadrezerwacja itd.

Kiedy pasażerowie mają kupiony lot a linie lotnicze muszą odmówić przyjęcia na pokład zpowodu nadrezerwacji, muszą one zapłacić odszkodowanie. Kwota odszkodowania zależyod odległości lotu, tak jak jest opisane tutaj po prawej stronie pod „Lot opóźniony”.Dodatkowo linie lotnicze muszą w tych przypadkach – przy spełnionych warunkach –zaoferować zwrot za kupione bilety lotnicze lub przewieść pasażerów do celu podróżyinnymi sposobami, załatwić posiłki oraz napoje, nocleg hotelowy jeśli jest tegokonieczność oraz transport pomiędzy lotniskiem a hotelem.

Lot opóźniony

Linie lotnicze są zazwyczaj zobowiązane do zapłaty odszkodowania jeśli lot jest opóźnionyo 2 godziny, kiedy odległość lotu jest krótsza niż 1.500km (jak np. pomiędzy Reykjavikiema Þórshöfn w Wyspach Owczych). W tych przypadkach i przy spełnionych warunkach linielotnicze muszą zapłacić pasażerom odszkodowanie o kwocie 250 euro. Opóźnienie musibyć o co najmniej 3 godziny, kiedy odległość lotu jest pomiędzy 1.500 a 3.500km, żeby linialotnicza została zobowiązana do zapłaty odszkodowania (większość lotów z Keflaviku doEuropy mają tą odległość). W tych przypadkach i przy spełnionych warunkach linie lotniczemuszą zapłacić pasażerom odszkodowanie o kwocie 400 euro. Kiedy odległość lotu jestdalsza niż 3.500km, np. lot do Ameryki, opóźnienie musi być o co najmniej 4 godziny żebymieć prawo do odszkodowania. W tych przypadkach i przy spełnionych warunkach, linielotnicze muszą zapłacić pasażerom odszkodowanie o kwocie 600 euro